دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

حدیث روز :

  • نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.(نهج البلاغه)

برنامه جزء خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان-

آغاز مسابقه اینترنتی گلواژه های نور 6 در ماه مبارک رمضان

برگزاری اولین غرفه فضای مجازی در شهرستان توسط گروه فضای مجازی و تولید رسانه دارالقرآن مهدیشهر و با همکاری سازمان سراج استان سمنان

جلسه مشورتی شورای دانشجوئی دارالقرآن مهدیشهر

اردوی جهادی اعضای دارالقرآن و پایگاه بسیج شهید ولی ا...پارسا-یکم بهمن ماه نودوپنج-پارک دانش آموز مهدیشهر

نشست های تشکل دانشجویی-دارالقرآن مهدیشهر

حضور دانش آموزان آموزشگاه فرهیختگان در نماز جماعت دارالقرآن مهدیشهر-سه شنبه های هر هفته