سه شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

حدیث روز :

  • نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای برشرافت خود گذارد.(نهج البلاغه)

اردوی زیارتی قم و جمکران-یروهای حلقه های معرفتی پایگاه بسیج عشایری دارالقرآن مهدیشهر -آذر 94