چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴

حدیث روز :

  • رسول خدا فرمود خدای تعالی فرموده است : روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم.

کلاس جزء خوانی

کلاس جزء خوانی

شروع مراسم برادران :ساعت 19 خواهران :ساعت 11.30 مکان دارالقرآن مهدیشهر

آمارگیر سایت