آغاز ثبت نام کانون تابستانه پسرانه دارالقرآن مهدیشهر خانواده های محترم جهت ثبت نام به دفتر دارالقرآن مراجعه یا با شماره ۳۳۶۲۲۵۶۵ تماس حاصل نمایند2