4229273_429 (1)

جزوات طرح آیه آیه تا ظهور(حزب خوانی قرآن روزانه جهت سلامتی و ظهور امام زمان عج) آماده توزیع گردید برادران وخواهران علاقمند به دفتر دارالقرآن مهدیشهر مراجعه نمایند.