اسامی برندگان مسابقه آیه های زندگی دهه دوم ماه مبارک رمضان.🌴
با عنایت به استقبال شرکت کنندگان( ۸۴۵ نفر) تعداد برندگان را ۲ برابرنمودیم :
۰۹۱۱۵۴۱ ۹۴۹۸ مبلغ ۷۰ هزاز تومن
۰۹۱۲۳۳۱۱۲۸۷ مبلغ ۷۰ هزار تومن
۰۹۱۶۵۰۷۶۹۶۵مبلغ ۵۰ هزار تومن
۰۹۳۸۳۶۸۶۷۳۳مبلغ ۵۰ هزار تومن
۰۹۳۳۴۵۰۷۸۱۳مبلغ ۳۰ هزار تومن
۰۹۳۸۴۲۰۰۲۶۴مبلغ ۳۰ هزار تومن
لطفا شماره کارت بانکی خودتان را از همین خط به شماره۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ ارسال نمایید.
روابط عمومی دارالقرآن مهدی شهر