انزدهمین مرحله مسابقه مفاهیم قرآن کریم از جزء پانزدهم قرآن برگزار و به برترین ها جوایز نفیسی اهداء می گردد???????پایگاه مقاومت عشایری شهید ولی الله _دارالقرآن مهدی شهر??⬇