انزدهمین مرحله مسابقه مفاهیم قرآن کریم از جزء پانزدهم قرآن برگزار و به برترین ها جوایز نفیسی اهداء می گردد🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹پایگاه مقاومت عشایری شهید ولی الله _دارالقرآن مهدی شهر🌹🌹⬇