برنامه پیاده روی شبانه همراه با خاطره گویی دفاع مقدس و تجلیل از رزمندگان در کنار قبور شهدای گمنام .مهدیشهر.دربند تپه نورالشهدا.جمعه ۲ شهریور ۱۴۰۰