بنام خدایی که قرآن را وسیله هدایت انسانها قرار داد🌴🌴
🌴ضمن تشکر خاضعانه از بیانات ارزشمند امام جمعه محترم مهدیشهر و تشکر از حضور پرشور همه مخاطبان عزیز در مسابقه آیه های زندگی به اطلاع میرساند از مجموع ۱۸۳۰شرکت کننده ۱۳ نفر طی سه دهه تشویق نقدی شدند و طبق اعلام قبلی بیشترین پاسخ صحیح مبلغ یک میلیون ریال تشویق میگردد که مربوط به شماره ۰۹۱۹۶۶۹۱۸۵۰ میباشد
لطفا مشخصات و شماره کارت بانکی خودتان را به شماره ۰۹۳۹۹۱۹۶۱۱۴ ارسال نماید.
🌴🌴🌴روابط عمومی دارالقرآن مهدی شهر🌴🌴🌴