تشکیل اولین کلاس روخوانی مقدماتی نوجوان با حضور استاد حامد نورانی ۱۱ آذر ۹۸ . دارالقرآن مهدیشهر