تصاویری از برگزاری جلسه تفسیر قرآن کریم در دومین دوشنبه دهه فجر  دارالقرآن مهدیشهر

2