جلسه هم اندیشی و آموزشی مختص پدران با حضور مشاور و کارشناس خانواده استاد روشن بین  با موضوع (نقش پدر در هدایت خانواده)سه شنبه ۱۹بهمن ساعت ۱۹ دارالقرآن مهدیشهر

photo_2017-02-08_12-53-10