این مراسم همه روزه در ایام ماه مبارک از ساعت ۱۹ الی ۲۰ در محل دارالقرآن مهدیشهر برگزار می گردد.