تصاویری از برگزاری مراسم محفل قرآنی مجمع حافظان و قاریان مهدیشهر در مسجد بین الحرمین شهر درجزین