تصاویری از برگزاری جلسات اعتقادی با حضور استاد خواجوی عصر سه شنبه ها -ساعت ۱۵٫۳۰-با  تبیین اندیشه شهید مطهری از کتاب انسان و ایمان