جلسه آموزش خانواده ویژه بانوان پنجشنبه ۷ بهمن ساعت ۹ و نیم صبح سالن اجتماعات دارالقرآن با حضور استاد روشن بین برگزار میشود

1