جلسات تفسیر قران کریم هرهفته دوشنبه ها بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در دارالقران مهدیشهر به امامت اقای بارانی امام جمعه محترم مهدیشهر برگزار میشود