جلسه تفسیر قرآن کریم با حضور امام جمعه مهدیشهر.۲۶مهر ۱۴۰۰دارالقران مهدیشهر

مهر ۱۴۰۰ دارالقرآن مهدیشهر
دارالقرآن مهدیشهر
ایتا
eitaa.com/mahdishahr_d114
واتساب
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2
اینستا گرام
https://instagram.com/d114.mahdishahr?tm_medium=copy_link
تلگرام
https://t.me/d_114