جلسات چرایی حجاب

جلسات دورهمی دختران بهشتی با موضوع حجاب و بررسی علل چرایی آن با دعوت مشاور توانمند استاد ستاری ویژه دختران دانش آموز در محل دارلقران هر ۱۵ روز یکبار در کانون فرهنگی هنری لقمان حکیم برگزار می شود.