جلسه هم اندیشی با اولیاء حافظان قرآن کریم توسط مربی ارجمند جناب آقای دوستمحمدی در جهت ارتقاء سطح جلسات و بررسی آسیبهای موجود در دارالقرآن برگزار گردید.

IMG_7018 IMG_7016 IMG_7015