ما همه چشمیم وتو نور ای صنم

چشم بد از روی تو دور ای صنم

 

روی مپوشان که بهشتی بود

هر که ببیند چو تو حور ای صنم

 

جهت سلامتی امام زمان عج صلوات