دانلود سخنرانی جلسات اعتقادی استاد خواجوی

با موضوع: تبیین اندیشه شهید مطهری از کتاب انسان و ایمان

photo_2016-11-29_22-18-46

 

40

جلسه چهارم:

دانلود جلسه چهارم

جلسه سوم:

دانلود جلسه سوم