آغاز به کار دوره جدید حلقه های معرفتی در مهر ماه ۹۴  

 

 

 

 

IMG_7028

IMG_7026

IMG_7025