دیدار کادر و مربیان و جمعی از فعالین دارالقرآن مهدیشهر با امام جمعه مهدیشهر

photo_2016-04-22_18-54-49 photo_2016-04-22_18-55-01