98511805903661931467

فقدان غم انگیز ابوالشهید کربلائی محمد محبوبی را به بیت رزمنده پرور و خانواده قرآنی محبوبی تسلیت عرض مینمائیم.،روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر