🌻 فوق برنامه های کانون تابستانه دارالقرآن مهدیشهر💐
شبی با شهیدان شنبه ها به همراه نماز جماعت مغرب و عشاء🎪در جوار شهدا
کارگاه آموزش اولیاء عضو کانون تابستانه( دختران و پسران) دوشنبه ها در دارالقرآن
کوهنوردی مختص برادران جمعه ها .۶ صبح
برنامه استخر برادران عصر شنبه ها یک هفته در میان🏊‍
اردوها به تفکیک هر گروه متعاقبا اعلام میگردد.