محفل جزءخوانی قرآن کریم ?? مختص برادران همه روزه ساعت ۱۸ دارالقرآن مهدی شهر در ماه بهار قرآن????? سالن اجتماعات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی