محفل قرآنی مجمع حافظان و قاریان مهدیشهر (همراه با نماز جماعت مغرب و عشاء ) این هفته جمعه اول بهمن در مسجد پیامبر اعظم(ص) شهرک مسکن مهر برگزار میگردد.حرکت از دارالقرآن ساعت۱۷:۱۵

photo_2017-01-10_11-02-48