مراسم افتتاحیه کانون غنی سازی اوقات فراغت دارالقرآن  مهدیشهر و پایگاه شهید ولی ا…