زیارت عاشورا عصر هر جمعه ساعت ۱۸:۳۰در مسجد دارالقرآن مهدیشهر برگزار می گردد.