مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی
مسابقه شماره ۲۲

سوال :۲۲_بر اساس آیه ۷۰ و ۷۱ سوره مبارکه احزاب قول سدید چه پیامدهایی دارد؟
۱_اعمال و رفتار شما اصلاح شده و خداوند گناهان شما را می بخشد
۲_اهل ایمان باید تقوا پیشه کنند
۳_قول سدید یعنی به موقع و اندازه بوده و پیامد منفی نداشته باشد
۴_همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا