مسابقه شماره سه آیه های زندگی در بهار بندگی سوال ۳ :

با توجه به آیه ۵۴ سوره آل عمران در جز سه « و مكرو و مکر الله و… » وقتی مکر به خدا نسبت داده میشود یعنی چه ؟

الف » شخصی حیله گری خودش را گردن خدا می اندازد

ب» یعنی خداوند حیله گر است

ج» خداوند بهترین تدبیر را برای پاسخ به انسان حیله گر انتخاب میکند

د» همه کید ها و حیله ها از جانب خداوند است

توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است . لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.

لینک شبکه های اجتماعی دارالقرآن به شرح ذیل می‌باشد https://splus.ir/darolghoran.m سروش روبیکا. https://rubika.ir/joing/DGJDJCIJ0DKXYMQFGXHSCVZAZPQJCNLU ble.ir/join/MjAzZTlmOG. بله D114.ir سایت دارالقرآن