?مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۷

#سوال :
آیه ۹۴ سوره مبارکه انعام چه پیامی دارد؟
۱_و (در قیامت) همه شما به تنهایی به سوی ما بازگشت میکنید همانگونه که روز اول شما را (تنها) آفریدیم
۲- اکثریت در قرآن عامل حقانیت هستند
۳_شما میتوانید در دنیا شفیعانی را برای خود انتخاب کنید
۴_ همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا