مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۱۸

سوال :۱۸_ عوامل رستگاری که در سوره مبارکه مومنون به آن اشاره شده کدام است؟
۱_حضور قلب و خشوع در نماز و مراقبت بر اوقات آن
۲_امانت داری و وفاداری در عهد و پیمان
۳_حفظ شهوت جنسی و پرهیز از لغویات
۴_همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا