مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۲۵

سوال :قرآن کریم در سوره مبارکه زخرف آیه ۳۶ راهکار های مسلط نشدن شیطان بر انسان را چگونه بیان می کند؟
۱_ با ذکر دائم و با زبان و چشم و همه اعضای جوارح بطور دائم از نفس خودمان مراقبت داشته باشیم
۲_اگر انسان از ذکر خدا رویگردان شود شیطان در وجود او حاکم خواهد شد
۳_موارد ۱ و ۲
۴_هیچکدام??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا