مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۲۶

سوال :آسیبهای برادری جامعه دینی که در آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات اشاره شده را بیان نمایید؟
۱_ سوء ظن به دیگران نداشته باشیم
۲_در امور شخصی مردم تجسس ننماییم
۳_غیبت دیگران را نکنیم
۴_همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا