مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۲۹

سوال :۲۹_اثرات استغفار که در سوره مبارکه نوح از آیه ۱۰ بیان شده کدامند؟
۱_ درهای آسمان باز و باران فراوان می آید.
۲_خداوند با نعمت فرزندان و مالش به استغفار کنندگان امداد می‌رساند
۳_خداوند برای استغفار کنندگان باغهای بهشتی قرار می دهد که درآن نهرهایی جاری است
۴_همه موارد??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا