مسابقه شماره ۴ آیه های زندگی در بهار بندگی

سوال ۴ : با توجه به آخرین آیه سوره آل عمران راه رسیدن به خوشبختی به ترتیب صحیح در کدام گزینه آورده شده است ؟

الف » تقوا – ارتباط با امام زمان – انجام واجبات – مقاومت در برابر دشمنان خدا

ب» انجام واجبات _مقاومت دربرابر دشمنان خدا – ارتباط با امام زمان – تقوا

ج» مقاومت در برابر دشمنان – ارتباط با امام زمان – انجام واجبات – تقوا

د» انجام واجبات – مقاومت در برابر دشمنان – تقوا پیشه کردن – ارتباط با امام زمان

توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است . لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید. لینک شبکه های اجتماعی دارالقرآن به شرح ذیل می‌باشد https://splus.ir/darolghoran.m سروش روبیکا. https://rubika.ir/joing/DGJDJCIJ0DKXYMQFGXHSCVZAZPQJCNLU ble.ir/join/MjAzZTlmOG. بله D114.ir سایت دارالقرآن