مسابقه شماره یک آیه های زندگی :

سوال : با توجه سوره مبارکه حمد کسانی که راه و روش زندگی آنان مصداق صراط مستقیم می‌باشد در کدام گزینه آورده نشده است ؟

الف ) راه شهدا                                          ب) راه انبیا الهی

ج) راه مطففین                                              د) راه صالحین

توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است . لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ و یا از طریق همین صفحه( تکمیل اطلاعات خواسته شده ذیل )ارسال نمایید.

 

cforms contact form by delicious:days