مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی
مسابقه شماره ۱۳

سوال :

(در آیات ۱۰۰ و ۱۰۱ سوره مبارکه یوسف) آنگاه که پدر یوسف گفت از سختیها بگو که برادرانت با تو چه کردند کدام گزینه جزو پاسخ حضرت یوسف نبود؟
۱_خدا من را از زندان بیرون آورد و شما را به من رساند
۲_خدا انتقام مرا از برادرانم خواهد گرفت
۳_خداوند مرا پادشاهی داد
۴_ خدا به من علم تعبیر خواب آموخت??????????

?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی است و سوال هر روز از جزء همان روز است .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴ ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
@d_114 تلگرام
https://chat.whatsapp.com/FTfGeFYJ2kQ2TaU851hQw2 واتس آپ
https://eitaa.com/mahdishahr_d114 ایتا