مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۱۶
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
  حضرت یوسف کدام جلمه را در مقابل درخواست زلیخا
نگفتند ؟
-۱ خداوند میبیند
-۲ خداوند به ما روزی می دهد
-۳ من متکی به قدرت خداوندم
-۴ همه با انجام گناه خوار و ذلیل می شوند
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۹ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام