مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۱۷
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
 برکات نماز اول وقت چیست ؟
-۱  وسعت رزق
-۲ ریزش رحمت الهی
-۳ رفع مشکلات
-۴ همه موارد
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۰ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام