مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۱۹
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
 قلب سلیم چه قلبی است؟
-۱ قلبی است که غیر خدا در آن راه ندارد
-۲ قلبی است همیشه پریشان
-۳ قلبی است که بیماری جسمی ندارد
-۴قلبی که کینه دارد
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۲ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام