مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی?
شماره ۲۲
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
?سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
    کدام راهکار مغفرت الهی نیست ؟
-۱داشتن ایمان و تواضع
-۲ داشتن خشوع و راستگویی
-۳ شجاع و نترس بودن
-۴ صدقه دادن
????????????????
?توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۵ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
?روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام