مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی🌸
شماره ۲۳
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🗣سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
  پاداش کسانی که صبر می کنن چیست؟
-۱ باغ های بهشتی و نهری از عسل
-۲ پاداشی بدون حساب
-۳ قصر هایی از جنس نور
-۴ همواره غرق شادی و سرور بودن
🌹🌺💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌺🌹
🛑توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۱۶ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
💐روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام