مسابقه پیامکی #آیه‌های_زندگی🌸
شماره ۲۷
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🗣سخنرانی حجت الاسلام  حاج محمد بارانی
 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
    کدام جزء قوانین الهی در آیه ۳۷ سوره نجم نیست ؟
-۱روز قیامت هرکسی بار اعمال خودش را بر می دارد
-۲روز قیامت همه به فکر خودشان هستند
-۳جهان ، جهان سعی و تلاش برای پاداش الهی است
-۴هر تلاشی انجام بدهی به زودی نتیجه اش را میبینی
🌹🌺💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐🌺🌹
🛑توجه : ملاک جواب مسابقه صحبت های حجت الاسلام بارانی می باشد .
لطفا جواب صحیح را تا ساعت ۲۴ امشب ۱۴۰۰/۲/۲۰ به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۹۱۱۴  ارسال نمایید.
💐روابط عمومی دارالقرآن مهدیشهر
https://t.me/d_114 تلگرام