همزمان با آغاز امامت و ولایت دوازدهمین امام دوازدهمین دوره مجموعه درسهایی از قرآن با حضور امام جمعه محترم مهدیشهر تحت عنوان آیه های زندگی در دارالقرآن مهدیشهر آغاز گردید.
ضمنا این مجموعه قرآنی توسط سیمای استان ضبط و در ماه مبارک رمضان پخش می گردد.