کلاس آموزش عملی وضو برای نوجوانان با حضور حجت الاسلام گودرزی در کانون تابستانه دارالقران مهدیشهر