thum-afd3a00205867ce5d51-khabar_semnan_university_25709هفده مرداد یادآور بزرگداشت محمود صارمی است، خبرنگاری که سال ۷۷ در افغانستان به دست عوامل طالبان کشته شد.

این روز را به یاد او و همراهانش به عنوان روز خبرنگار گرامی می داریم و بهانه ای است تا از  انسان هایی  که  با سلاح قلم در زمینه ی اطلاع رسانی به مردم ، فعّالیّت دارند ، تقدیر به عمل آید .

در روزگاری که به عصر ارتباطات و فن آوری معروف است ، خبرنگار به عنوان مهمترین ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی بر عهده دارد . خبرنگاری ، حرفه ی پرمسؤلیّتی است که اصول اوّلیه ی آن تعهّد ، خلاقیّت ،  احترام به آزادی عقیده و داشتن صداقت است .

کسی که به این عرصه قدم می گذارد ، ضمن داشتن استعداد و دقّت کافی باید حوصله فراوان برای این کار داشته باشد و در انتقال اخبار  سرعت عمل داشته باشد .