نشست معرفتی تشکل دانشجوئی دارالقرآن مهدی شهر با حضور،  استاد حوزه و دانشگاه  جناب حجت الاسلام گلایری.
زمان : پنج شنبه ۲۳ آذر ساعت۱۷:۴۵
مکان: دارالقرآن مهدی شهر
محور بحث :پرسمان عقیدتیphoto_2017-12-14_21-16-00 (2)