محفل جزء خوانی قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان همه روزه ۲ نوبت در دارالقرآن مهدیشهر برگزار می گردد .

_خواهران ۱۱ و نیم صبح

_برادران ۷ بعد ازظهر

از عموم علاقمندان خصوصا جامعه قرآنی در این محفل نورانی دعوت بعمل می آید

IMG_8502