??قهرمان پرافتخار قرآنی جهان اسلام. ? حافظ کل قرآن کریم خواهر بزرگوار عطیه تبیانیان ? جامعه قرآنی مهدیشهر خبر مسرت بخش کسب مقام اولی جنابعالی را در مسابقه حفظ بین المللی بانوان مسلمان جهان تبریک عرض نموده و کسب مدارج عالیه قرآنی را برای آن استاد فرهیخته آرزو مینماید?????????روابط عمومی دارالقرآن مهدی شهر