🌹🌹قهرمان پرافتخار قرآنی جهان اسلام. 🌹 حافظ کل قرآن کریم خواهر بزرگوار عطیه تبیانیان 🌹 جامعه قرآنی مهدیشهر خبر مسرت بخش کسب مقام اولی جنابعالی را در مسابقه حفظ بین المللی بانوان مسلمان جهان تبریک عرض نموده و کسب مدارج عالیه قرآنی را برای آن استاد فرهیخته آرزو مینماید🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹روابط عمومی دارالقرآن مهدی شهر