دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱

حدیث روز :

  • نه مرگ آنقدر ترسناک است و نه زندگی آنقدر شیرین که آدمی پای بر شرافت خود گذارد.(نهج البلاغه)

مطالب منتشر شده در دسته ی "مسابقات"

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۳۰

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۳۰

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۳۰ سوال :۳۰_انسان در مسیر بندگی به چه چیزی نیاز دارد؟ دلیل آن چیست؟ ۱_ باید دوست خوب داشته باشد تا دین او را حفظ کند. ۲_باید به خدا پناه ببرد چون دشمنی مثل شیطان...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۹

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۹

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۹ سوال :۲۹_اثرات استغفار که در سوره مبارکه نوح از آیه ۱۰ بیان شده کدامند؟ ۱_ درهای آسمان باز و باران فراوان می آید. ۲_خداوند با نعمت فرزندان و مالش به استغفار...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۸

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۸

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۸ سوال :در سوره مبارکه حشر آیه ۱۸ به چه مواردی اشاره شده است؟ ۱_ این آیه آیه ی مراقبه و محاسبه است ۲_روز قیامت به انسان گفته میشود اقرئ کتابک خودت بخوان ۳_هر کس...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۷

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۷

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۷ سوال :با توجه ترجمه آیه ۱۲ سوره مبارکه الحدید گزینه صحیح کدام است؟ ۱_ روزی که مردان و زنان با ایمان را می نگری که نورشان پیشاپیش آنها و سمت راست آن ها درحرکت...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۶

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۶

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۶ سوال :آسیبهای برادری جامعه دینی که در آیه ۱۲ سوره مبارکه حجرات اشاره شده را بیان نمایید؟ ۱_ سوء ظن به دیگران نداشته باشیم ۲_در امور شخصی مردم تجسس...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۵

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۵

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۵ سوال :قرآن کریم در سوره مبارکه زخرف آیه ۳۶ راهکار های مسلط نشدن شیطان بر انسان را چگونه بیان می کند؟ ۱_ با ذکر دائم و با زبان و چشم و همه اعضای جوارح بطور دائم...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهاربندگی مسابقه شماره ۲۴

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهاربندگی مسابقه شماره ۲۴

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهاربندگی مسابقه شماره ۲۴ سوال :۲۴_فریاد گنهکاران در یوم الحسره (آیه ۵۶ سوره مبارکه زمر )چیست؟ ۱_ آن روز حسرت می خورند در آنچه که مرتبط به خداست کوتاهی کردند ۲_کسانی که در دنیا بودند آیات...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۳

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۳

مسابقه پیامکی آیه های زندگی در بهار بندگی مسابقه شماره ۲۳ سوال :۲۳_از دعا کردن حضرت سلیمان طبق آیه ۳۵ سوره مبارکه صاد برمیاید که شیوه دعا کردن باید چگونه باشد؟ ۱_ابتدا در پیشگاه خدا توبه نموده و استغفار کنیم ۲_از خدا...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۲

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۲

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۲ سوال :۲۲_بر اساس آیه ۷۰ و ۷۱ سوره مبارکه احزاب قول سدید چه پیامدهایی دارد؟ ۱_اعمال و رفتار شما اصلاح شده و خداوند گناهان شما را می بخشد ۲_اهل ایمان باید تقوا...

ادامه مطلب ...

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۱

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۱

مسابقه پیامکی آیه های زندگی دربهار بندگی مسابقه شماره ۲۱ سوال :۲۱_در سوره مبارکه لقمان از آیه ۱۷ سخنان لقمان به فرزندش دارای چه پیامی؟ ۱_فرزند خود را با کرامت صدا زدن ۲_نمازت را اقامه یعنی کن یعنی چتر نماز در زندگی ات...

ادامه مطلب ...